Yoo xiqqaate namoonni 230 ajjeefamanii 109 madaa’an Haleellaa Masgiida Masiri irratti

Milishoonni garee shororkeessitoota IS jedhamanii shakkaman namoota Salaata Jum.aaf Masgiidatti walitti qabaman irratti haleellaa boombii eegaa geggeessanii booda namoota achi irraa baqatanii bahan irratti ammoo rasaasaan dhawuudhaan  lubbuu namoota 235 ajjeesuun 109 ammoo madeessuu, midiyaan motummaa biyyattii gabaaseera.

Haleellaan kun kan tahe kaaba sanayitti yoo tahu,haleellaan sadarkaa haganaa Misiriin yeroo jalqabaaf kan qunname yoo tahu Pirezident AL Siisiin humna hamaan akka deebii warra balaa kana geessiseef haaloo akka bahan ibsanii gadda guyyaa sadii labsaniiru.

Shororkeessitoonni kunis qindoomina jabaan akka haleellaa kana geeggeessanis namoonni ijaan argan,akka miidiyaaf himanitti shororkeessitoonni kun dura boombii eega dhoosanii booda masgiida seenuun kan namoota irratti kan dhukaasan yoo tahu karaa biraatti ammoo dhokatanii Ambulaansii namoota madaa’an baatee deemu irrattis bananiiru.

Naannoo sanatti haleellaawwan yeroo hedduu milishootaan kan raawwatamu yoo ta’u,kan hangana suukkanneessaa tahe raawwatamee hin beeku.

Pirezidentiin Misiri Al Siisiin walgahii ministeeroota isaanii waliin erga godhanii booda ibsa kennaniin humna cimaan tarkaanfii jabaa akka shororkeessitoota irratti fudhatan ibsaniiru.Humni qilleensaa biyyattis qubsuma IS irratti tarkaanfii haleellaa fidhateera.

Poolisii fii waraanni biyyattis akkuma gochaan hamaan kun taheen warroota gochaa sukkanneessaa kana namoota nagaa irratti godhan kana adamsuu irratti kan bobbahan kana barbaacha jalqabaniiru.

Hogganoonni Adduunyaa adda addaas gadda isaanii ibsataniiru hunda keessaa Pirezident Trump akkuma barame twitter irratti gaddaa fii immaammata dhuunfaa isaa maxxansuun haala armaan gadiitiin ibseera.

 

Please follow and like us:

Enjoy this blog? Please spread the word :)