Partiin Angoo irra jiru Mugabe misensummaa isaa irraa mulqan.

Zimbabwetti Paartiin ZANU-PF, kan biyya bulchaa jiru, Robert Mugabe hoggansa paartichaa irraa buusuun bakka isaanii, itti aanaa isaanii kan torban lamaan dura taayitaa irraa harii’atan Mr Emerson Minangagwa muudeera.

Paartiin kunis Pirezident Mugabef hanga Wiixata boruu qofaa akka eeyyama ofiin aangoo gadhiisan kennuun yoo isaan didan seeraan akka aangoo irraa buusan murtee dabarsaniiru.

Pirezident Mugaben 93 yeroo ofii aangoo irraa bu’an haadha manaa isaanii Grace Mugabef aangoo dabarsuuf waan barbaadaniif itti aanaa isaanii karaa irraa gorsuuf aangoo irraa arihuun isaanii nii yaadatama.

Uuummani biyyattii Mugaben akka aangoo irraa bu’an gaafatan

Yeroo ammaa kana namoonni isaaniif amanamoon durii illee garagaluun akka aangoo lakkisan yaada fii dhiibbaa godhaa jiru.

Gama biraatiin waraanni biyyattii dhiibbaa guddaa irratti godhaa jira.Uummanni biyyattis hiriira garaagaraa godhaa jira akka Mugaben taaytaa irraa bu’aniif.

Mugaben akkaataa haalli kun itti deemaa jiru yoo danda’ame tursiisuu ykn ammoo akka yeroo aangoo gadhiisan  tika isaa fii warra isaaf akka godhamu gaafachaa jira jedhamee shakkama.

Roobii darbe Major General Sibusiso Moyo,walgahii Mugabe waliin godhuun isaanii nii yaadatama sana booda waa’ee uummata biyyatti ilaalchisee “Uummanni Zimbabwe uummata Namuusaa fii tokkummaa qabu” jechuun gaazexessitootaaf duubatan.

Guyyaa har’aas mana mootummaa biyyattii keessatti hoogganoonni waraanaa fii Mugaben walgahii irra turuun isaanii dhagahamee garu itti baha isaa baruun hin danda’amne.

 

 

 

 

Please follow and like us:

Enjoy this blog? Please spread the word :)