MUSIC

★★Dr-♬LII BIRR♬♬★★
★★JAAL NUHOO M.GOOBANAA★★
★★DAAWWITEE MOKONNEN★★
★★DAAGIM MOKONNEN★★
★★Jaal eebbisaa adduunyaa★★

★★ABBABAA ABBISHUU★★

★★ABBITOO KABBADAA★★

★★QAMAR YUSUF★★

Walleeleen weebsaayitii kana irra jiru hundi kan gurguraa miti, hojii Artii Artistoota Oromoo Qaqqaaliif beekamummaa Kennuu,Kuusuu fi Dhaggeeffattoota isaaniitiif, (Uummata Oromoo bal’aa) fi dhaggeeffattoota biroo sirba afaan Oromoo jaalataniif bilisaan interneetii irratti dhiheessuudha malee. Weellistootni keenya gumaacha Artii, Aadaa fi Qabsoo Oromoof godhaniif jireenya badhaadhina ykn quufaa akka wellistoota biyya kamiyyuu hin jiraanne,Roobas caamas uummata isaanii waliin tahuun hadhaa hidhaa fi wareegama hanga lubbuutti baasaniiru.

Akkuma beeknu weellistootni keenya yeroo Afaan Oromootiin dubbachuun dhoorkaa ta’etti sirbuun daangaa roorroo alagaa cabsuudhaan lubbuu isaaniif osoo hin sodaatin uummata isaanii dursuudhaan sagalee uummata  isaanii dhageessisaa turan.

Weellistootni Oromoo keessaa harki guddaan isaanii warra hidhamanii  fi dararaa sadarkaa garaagaraa  keessa warra turanii dhaa ,gariin ammayyuu haala walfakkaataa keessa jiru.hedduun ammoo haala suukkanneessaadhaan wareegamaniiruu biyyeen itti haa salphattuu,nuti ammoo warri jirru nama gumaa isaanii baasu nuhaa godhuu.Weellistoota sirbi keessan asirratti maxxanfameef sirbi kan keessan akka tahe Maqaa fii Suuraa keessan keenyeerraa.

The Music content on this Website is meant only to recognize, preserve the great Oromo Musicians Art and make it accessible for it’s listeners,the great Oromo nation and other music lovers who might want to listen online free and It’s not for sale,distribute or download.The Oromo Musician of course didn’t enjoy the best out of their great contribution to Oromo Art,Tradition and their continued support for the Oromo nations struggles against the Ethios colonial regime .

We all know when it was hard to speak with our language this great individuals made our voice heard,encourage us to speak with our beautiful language and risked them selves throughout their life.

Almost every Oromo musician have been to prison and some are still in jail and many have been killed brutally like Eebbisaa Addunyaa,Usmaayyoo Muusaa and many more in which we didn’t pay the debt back yet.May they rest in Jannah/peace.

For every musician which his/her music is posted here we have made their photo available to show it’s their great work and own it.If anyone feels GS have breached the copyright law please don’t hesitate to contact us through the email we have provided blow.