AFAAN OROMOO

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

CH

DH

NY

SH

PH

TS

ZY

A

E

I

O

U

B

C

D

F

G

H

J

K

L

M

N

P

Q

R

S

T

V

W

X

Y

Z

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

Harraan tana Afaan Oromoo afaanoota guguddaa baha Afrikaatti dubbataman keessaa isa tokko dha. Durii Uummanni Oromoo mirga Afaan isaa ittiin haasa’u hin qabu ture, Kanaafuu Afaan Oromoo du’a ykn badiinsa irraa hafee as gahuuf wareegama qaaliin itti baheera.Harras ilmaan Oromoo mirga,aadaa fi afaan isaanii tiksuuf itti wareegamaa jiru.sirni habashaa uumaattoota impaayera Itoopiyaa sana keessa jiraatan keessaa muraasa afaan isaanii ajjeeseera fkn-AGAW fi Argobbaa sanaaf ammoo dhibbaa dhibbatti gaafatama isaa kan fudhatu sirna habashootaa fi isaanuma mataa isaaniiti. afaan Oromootis haaluma sana irraa jabina ilmaan Oromootiin harra afaan habashaa bira kutuudhaan lalisaa jirti.haatahuu malee harras habashaan guddina afaan keenyaa karaatti tursiisuuf ammas carraaqaa jiru.kanaafuu yeroo kamuu caalaa guddina Afaan Oromootiif tokkoon tokkoon keenya gumaacha barbaachisu godhuu qabna.

NAMOOTA UUMAMAA FI GUDDINA AFAAN OROMOOTIIF CARRAAQQII GODHAN

 

Sheek(Dr) Mahammed Rashaad Abdullee——

Haylee Fidaa———–

Abdullaahii yusuf———————-

Sheek Bakrii Saaphaloo—————–

ABO(dhaaba)——————–

Martin Moreno———————-

Abbaa Gammachiis—————————-

Dr-Alii Birraa————

Mahadii Haamid Muudee–

———————– Namootni asii olitti maqaan isaanii tuqame kun hundi Qubee Afaan Oromoo Uuman jechuu miti garuu bifa garaagaraatiin Afaan Oromoo guddisuuf garuu hundi isaanii hirmaataniiru kanaafuu galanni kan gootota kanaati harra afaan keenyaan barachuu fi dubbisuu irra darbee afaan keenya teeknolojiifis afaan Itoopiyaatti duubbataman keessaa isa mijaawaadha.

A B Jennee Kaanaa DR-Alii Birraatiin

QUBEE AFAAN OROMOO